پیام خود را بنویسید
دوره 6، شماره 3 - ( 9-1395 )                   جلد 6 شماره 3 صفحات 1624-1633 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- ، دکترای تخصصی پرستاری، گروه داخلی - جراحی دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، ایران. ، : Taghadosi-1345@yahoo.com
2- معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
3- دانشگاه علوم پزشکی
4- ، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی
5- ، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی
چکیده:   (2830 مشاهده)

مقدمه: کاتتریسم قلبی، منجر به افزایش سطح اضطراب بیماران می‌گردد و از درمان‌های متعدد ازجمله مداخلات غیر داروئی برای کاهش این اضطراب استفاده می­شود. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر هم‌زمان فشار بر نقاط چشم سوم و شن­من گوش، بر سطح اضطراب قبل از آنژیوگرافی عروق کرونر است.

مواد و روش‌ها: در این کارآزمایی بالینی یک‌سو کور، 70 بیمار تحت کاتتریسم قلبی که واجد شرایط ورود به مطالعه بودند و به‌تدریج مراجعه می‌کردند شرکت داده شدند. از همه‌ی آن­ها رضایت‌نامه‌ی کتبی دریافت شد و به‌طور تصادفی در 2 گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. در گروه آزمون، اعمال فشار در نقاط صحیح (چشم سوم و شن­من گوش) انجام شد و در گروه کنترل اعمال فشار در نقاط دروغین بود. هر دو گروه به مدت 10 دقیقه‌یک ساعت مانده به زمان آنژیوگرافی، تحت فشار قرار گرفتند.

 اضطراب بیماران در هر دو گروه، 10 دقیقه قبل، 1 و 30 دقیقه بعد از مداخله با پرسش‌نامه‌ی اشپیل­برگر اندازه­گیری شد و با آزمون‌های آماری تی مستقل، زوجی و آنالیز کواریانس، مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.

  • میانگین اضطراب در گروه آزمون از 15/47±49/80به 10/42±17/ 42در یک دقیقه بعد از مداخله رسید و در گروه کنترل نیز از 9/56±57/48 به 7/86±80/48 رسید. این اختلاف بین دو گروه با مقادیر سن و اضطراب قبل از مداخله تطبیق داده شد و ازنظر آماری معنادار بود. (001 /0>p). میانگین اضطراب در گروه آزمون از 15/47±49/80به 7/56±38/05 در 30 دقیقه بعد از مداخله رسید و در گروه کنترل نیز از 9/56±48/57به 7/25±49/31 رسید. این اختلاف، با سنّ بیماران و اضطراب قبل از مداخله‌ی آنان، ازنظر آماری معنادار بود (001 /0>p).

نتیجه‌گیری: اعمال فشار هم‌زمان در نقاط چشم سوم و شن­من گوش نسبت به نقاط کاذب، ممکن است اضطراب بیماران را قبل از آنژیوگرافی کاهش دهد.

متن کامل [PDF 676 kb]   (1398 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي |