پیام خود را بنویسید
دوره 5، شماره 4 - ( 12-1394 )                   جلد 5 شماره 4 صفحات 1347-1355 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه علوم پزشکی اراک
2- ، کارشناس ارشد مامایی، گروه مامایی، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. ، kobraabbasinya@yahoo.com
3- علوم پزشکی اراک
چکیده:   (3281 مشاهده)

مقدمه:اپی­زیاتومی شایع­ترین برش جراحی پرینه در حین زایمان طبیعی است. یکی از عواملی که اخیراً در بهبود زخم اپی­زیاتومی مورد توجه­ زیادی قرار گرفته، کاربرد گیاهان دارویی است. با توجه به خواص ضدّ دردی پرفوران، این تحقیق جهت تعیین تأثیر پماد پرفوران در بهبود شدت درد برش اپی­زیاتومی طراحی شده است.

مواد و روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی دو سو کور است که بر روی 120 زن تحت اپی­زیاتومی بستری در بیمارستان طالقانی شهر اراک انجام گردید. نمونه‌ها بعد از تکمیل فرم رضایت‌ آگاهانه، به روش تصادفی به دو گروه مداخله (دریافت‌کننده‌ی پماد پرفوران با غلظت 5/2%) و گروه کنترل (دریافت‌کننده‌ی پماد دارونما) تقسیم و هر گروه پماد را به‌صورت موضعی سه بار در روز به مدت 10 روز مصرف کردند. میزان درد قبل از مداخله و 5 و 10 روز پس از مداخله، با استفاده از مقیاس دیداری درد در دو گروه اندازه‌گیری شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری کای اسکوئر و تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: نتایج نشان داد قبل از مداخله، میانگین شدت درد در گروه مداخله 2/44±6/04 و در گروه کنترل 2/42±6/09 بود که بین دو گروه تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد (0/9p=). در روز پنجم بعد از مداخله، میانگین شدت درد در گروه مداخله 1/54±3/64 و در گروه کنترل 1/64±4/90 بود و بین دو گروه تفاوت معنی‌دار وجود نداشت (0/1 p =)؛ اما در روز دهم بعد از مداخله، میانگین شدت درد در گروه مداخله 1/06±1/96 و در گروه کنترل 1/008±2/54 بود که بین دو گروه تفاوت معنی‌داری مشاهده گردید (0/004 p =).

نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این پژوهش به نظر می­رسد بتوان از پماد هایپریکوم پرفوراتوم (پرفوران) برای کاهش درد برش اپی­زیاتومی استفاده کرد.

متن کامل [PDF 433 kb]   (1991 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي |