پیام خود را بنویسید
دوره 13، شماره 4 - ( 11-1402 )                   جلد 13 شماره 4 صفحات 83-74 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Zarshenas F, Najibi S M, Dehghan A, Amiri S, Hashempur M H. Traditional and Complementary Medicine Use in HIV/AIDS Patients in Fasa City: A Cross-Sectional Study. cmja 2024; 13 (4) :74-83
URL: http://cmja.arakmu.ac.ir/article-1-967-fa.html
زرشناس فاطمه، نجیبی سیده مریم، دهقان عزیزاله، امیری صادق، هاشم پور محمدهاشم. بررسی میزان استفاده از طب سنتی و مکمل در بیماران HIV/AIDS در شهر فسا: یک مطالعه مقطعی. فصلنامه طب مکمل. 1402; 13 (4) :74-83

URL: http://cmja.arakmu.ac.ir/article-1-967-fa.html


1- مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران
2- مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی، بخش طب ایرانی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
3- کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
4- مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی، بخش طب ایرانی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران ، hashempur@gmail.com
چکیده:   (179 مشاهده)
مقدمه: با توجه به افزایش اقبال عمومی به استفاده از طب سنتی و مکمل در بیماری‌های مختلف، اتخاذ سیاست مناسب منوط به اطلاع از میزان استفاده مردم از این روش درمانی، نوع استفاده آن‌ها، ویژگی‌های افراد استفاده کننده و غیره می‌باشد. این مطالعه با هدف بررسی الگوی استفاده از طب سنتی و مکمل و داروهای گیاهی در افراد مبتلا به HIV/AIDS در شهرستان فسا انجام شد.
روش کار: این پژوهش یک مطالعه مقطعی است که بر روی 96 بیمار مبتلا به HIV/AIDS در مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری شهرستان فسا انجام شد. حجم نمونه بصورت سرشماری تعیین شد. برای گردآوری داده‌ها از دو پرسشنامه استفاده شد: یک پرسشنامه محقق ساخته برای بررسی استفاده بیمار از طب سنتی و پرسشنامه بررسی کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت ویژه افراد مبتلا به ایدز. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی، رگرسیون لجستیک، مجذور کای و تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: از 96 بیمار 12/78 درصد از آن‌ها از طب سنتی استفاده می‌کردند. فراوان‌ترین نوع طب مکمل مورد استفاده در بیماران حجامت و گیاهان دارویی بود. بابونه و آویشن پرمخاطب‌ترین گیاهان مورد استفاده بودند. بیشترین علت استفاده از بابونه جهت تسکین روانی بوده و غالباً آویشن را جهت افزایش سلامت عمومی بدن و سایر علل مصرف می‌کردند.
نتیجه گیری: با توجه به فراوانی قابل توجه استفاده از طب سنتی در این بیماران، لازم است سیاست‌ها و پاسخ عملی مناسب به افزایش استفاده از طب سنتی و مکمل تعبیه شود تا این خدمات بصورت ایمن، به موقع و با کیفیت کافی در دسترس مردم قرار گیرد.
 
واژه‌های کلیدی: طب سنتی و مکمل، طب ایرانی، ایدز، HIV/AIDS
متن کامل [PDF 492 kb]   (127 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (43 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: طب سنتی

فهرست منابع
1. Parastesh S, Kooshanfar Z, Darvishpour A. The Knowledge Related to HIV/AIDS Among the People Visiting Rasht Health's Week Fair. J Guilan Univ Med Sci. 2015;23(92).
2. Kazerooni PA, Heidari A, Lari MA. Knowledge and attitude of nurses and health care workers about aids in shiraz-south of Iran. Avicenna J Nurs Midwife Care. 2010;18(2):28-38.
3. Mohammadkhani S, Soleimani H, Seyed A. The role of emotional schemas in resilience of people living with HIV.2014.
4. UNAIDS data. 20223 [Available from: https://www.unaids.org/en/resources/documents/2023/2023_unaids_data.
5. Liu JP, Manheimer E, Yang M. Herbal medicines for treating HIV infection and AIDS. Cochrane Database System Rev. 2005;3. [DOI:10.1002/14651858.CD005467]
6. Saydah SH, Eberhardt MS. Use of complementary and alternative medicine among adults with chronic diseases: United States 2002. Journal of alternative and complementary medicine. 2006;12(8):805-12. [DOI:10.1089/acm.2006.12.805] [PMID]
7. Lee EL, Richards N, Harrison J, Barnes J. Prevalence of Use of Traditional, Complementary and Alternative Medicine by the General Population: A Systematic Review of National Studies Published from 2010 to 2019. Drug safety. 2022;45(7):713-35. [DOI:10.1007/s40264-022-01189-w] [PMID] []
8. Peltzer K, Pengpid S. Prevalence and Determinants of Traditional, Complementary and Alternative Medicine Provider Use among Adults from 32 Countries. Chinese journal of integrative medicine. 2018;24(8):584-90. [DOI:10.1007/s11655-016-2748-y] [PMID]
9. Chowdhuri PD, Kundu K. Factors determining choice of complementary and alternative medicine in acute and chronic diseases. Journal of complementary & integrative medicine. 2020;17(3). [DOI:10.1515/jcim-2019-0105] [PMID]
10. Kretchy IA, Boadu JA, Kretchy JP, Agyabeng K, Passah AA, Koduah A, et al. Utilization of complementary and alternative medicine for the prevention of COVID-19 infection in Ghana: A national cross-sectional online survey. Preventive medicine reports. 2021;24:101633. [DOI:10.1016/j.pmedr.2021.101633] [PMID] []
11. Welz AN, Emberger-Klein A, Menrad K. Why people use herbal medicine: insights from a focus-group study in Germany. BMC complementary and alternative medicine. 2018;18(1):92. [DOI:10.1186/s12906-018-2160-6] [PMID] []
12. Latt TS, Aye TT, Sandar E, Win YY, Wint KT, Khin ET. Traditional medicine and diabetes care in Myanmar. J Soc Health Diabet. 2019;7(1):16-21. [DOI:10.1055/s-0039-1692507]
13. Rayate AS, Nagoba BS, Mumbre SS, Mavani HB, Gavkare AM, Deshpande AS. Current scenario of traditional medicines in management of diabetic foot ulcers: A review. World journal of diabetes. 2023;14(1):1-16. [DOI:10.4239/wjd.v14.i1.1] [PMID] []
14. Xiang Y, Guo Z, Zhu P, Chen J, Huang Y. Traditional Chinese medicine as a cancer treatment: Modern perspectives of ancient but advanced science. Cancer medicine. 2019;8(5):1958-75. [DOI:10.1002/cam4.2108] [PMID] []
15. Perera PK. Traditional medicine-based therapies for cancer management. System Rev Pharmac. 2019;10(1):90-2.
16. Mak JC, Faux S. Complementary and alternative medicine use by osteoporotic patients in Australia (CAMEO-A): a prospective study. Journal of alternative and complementary medicine. 2010;16(5):579-84. [DOI:10.1089/acm.2009.0425] [PMID]
17. Balogun FO, Ashafa AOT. A Review of Plants Used in South African Traditional Medicine for the Management and Treatment of Hypertension. Planta medica. 2019;85(4):312-34. [DOI:10.1055/a-0801-8771] [PMID]
18. Kim TH, Kang JW, Jeon SR, Ang L, Lee HW, Lee MS. Use of Traditional, Complementary and Integrative Medicine During the COVID-19 Pandemic: A Systematic Review and Meta-Analysis. Frontiers in medicine. 2022;9:884573. [DOI:10.3389/fmed.2022.884573] [PMID] []
19. Wanyama JN, Tsui S, Kwok C, Wanyenze RK, Denison JA, Koole O, et al. Persons living with HIV infection on antiretroviral therapy also consulting traditional healers: a study in three African countries. International journal of STD & AIDS. 2017;28(10):1018-27. [DOI:10.1177/0956462416685890] [PMID]
20. Kisangau DP, Herrmann TM, Lyaruu HV, Hosea KM, Joseph CC, Mbwambo ZH. Traditional knowledge, use practices and conservation of medicinal plants for HIV/AIDS care in rural Tanzania.2011. [DOI:10.17348/era.9.0.43-57]
21. Holmes T. Shifts in African Traditional Herbal medicine (THM): Relevance for HIV/AIDS, as Foremost Among New Diseases, and Impacts of Stigma and Culture Change: A Review. Proceedings of the 39th African Studies Association of Australasia and the Pacific (AFSAAP) Annual Conference;2017.
22. Littlewood RA, Vanable PA. Complementary and alternative medicine use among HIV-positive people: research synthesis and implications for HIV care. AIDS care. 2008;20(8):1002-18. [DOI:10.1080/09540120701767216] [PMID] []
23. Langlois-Klassen D, Kipp W, Rubaale T. Who's talking? Communication between health providers and HIV-infected adults related to herbal medicine for AIDS treatment in western Uganda. Social science & medicine. 2008;67(1):165-76. [DOI:10.1016/j.socscimed.2008.02.027] [PMID]
24. Langlois-Klassen D, Kipp W, Jhangri GS, Rubaale T. Use of traditional herbal medicine by AIDS patients in Kabarole District, western Uganda. The American journal of tropical medicine and hygiene. 2007;77(4):757-63. [DOI:10.4269/ajtmh.2007.77.757] [PMID]
25. Salehi M, Niroumand S, Erfanian MR, Sajjadi RB, Dadgarmoghaddam M. Validation of Persian version of WHOQOL-HIV BREF questionnaire in Islamic Republic of Iran. Eastern Mediterranean health journal = La revue de sante de la Mediterranee orientale = al-Majallah al-sihhiyah li-sharq al-mutawassit. 2016;22(9):647-53. [DOI:10.26719/2016.22.9.647] [PMID]
26. Hashempur MH, Heydari M, Mosavat SH, Heydari ST, Shams M. Complementary and alternative medicine use in Iranian patients with diabetes mellitus. Journal of integrative medicine. 2015;13(5):319-25. [DOI:10.1016/S2095-4964(15)60196-0] [PMID]
27. Harirchian MH, Sahraian MA, Hosseinkhani A, Amirzargar N. Level of attitude toward complementary and alternative medicine among Iranian patients with multiple sclerosis. Iran J Neurol. 2014;13(1):13.
28. Lotfi MS, Adib-Hajbaghery M, Shahsavarloo ZR, Gandomani HS. The prevalence of traditional and complementary medicine in the general population in Kashan, Iran, 2014. Europe J Integrat Med. 2016;8(5):661-9. [DOI:10.1016/j.eujim.2016.06.006]
29. Sheikhrabori A, Dehghan M, Ghaedi F, Khademi GR. Complementary and Alternative Medicine Usage and Its Determinant Factors Among Diabetic Patients: An Iranian Case. Journal of evidence-based complementary & alternative medicine. 2017;22(3):449-54. [DOI:10.1177/2156587216675079] [PMID] []
30. Bahall M. Prevalence, patterns, and perceived value of complementary and alternative medicine among HIV patients: a descriptive study. BMC complementary and alternative medicine. 2017;17(1):422. https://doi.org/10.1186/s12906-017-1928-4 [DOI:10.1186/s12906-017-1853-6] [PMID] []
31. Braun LA, Forrester CA, Rawlins MD, Levy RW, Penm J, Graham MM, et al. Complementary medicine use by people living with HIV in Australia - a national survey. International journal of STD & AIDS. 2016;27(1):33-8. [DOI:10.1177/0956462415573122] [PMID]
32. Hasan SS, See CK, Choong CL, Ahmed SI, Ahmadi K, Anwar M. Reasons, perceived efficacy, and factors associated with complementary and alternative medicine use among Malaysian patients with HIV/AIDS. Journal of alternative and complementary medicine. 2010;16(11):1171-6. [DOI:10.1089/acm.2009.0657] [PMID]
33. Kelso-Chichetto NE, Okafor CN, Harman JS, Canidate SS, Cook CL, Cook RL. Complementary and Alternative Medicine Use for HIV Management in the State of Florida: Medical Monitoring Project. Journal of alternative and complementary medicine. 2016;22(11):880-6. [DOI:10.1089/acm.2016.0190] [PMID] []
34. Sugimoto N, Ichikawa M, Siriliang B, Nakahara S, Jimba M, Wakai S. Herbal medicine use and quality of life among people living with HIV/AIDS in northeastern Thailand. AIDS care. 2005;17(2):252-62. [DOI:10.1080/09540120512331325716] [PMID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله طب مکمل می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Complementary Medicine Journal

Designed & Developed by : Yektaweb